Wat zijn de standpunten van Els en Steven?

Landbouw ligt ons nauw aan het hart. Zowel de stiel als het landelijke van onze gemeenten. Landbouwers zorgen voor voedsel op ons bord.

Werk is rijkdom, maar laten we dit op een faire manier organiseren voor de ondernemers. Lasten op arbeid moeten omlaag.

Veiligheid voor iedereen op alle gebied brengt gemoedsrust.

Els Kindt – Plaats 15 Kamer


Bereik Els via:
els.kindt@lichtervelde.be
0473 55 41 66

De kwaliteit van ons onderwijs is een grote uitdaging voor de toekomst. Het lerarentekort kan aangepakt worden door respect voor en vertrouwen in leerkrachten.

Een gemeentebestuur dicht bij de mensen staat lijnrecht tegenover verplichte fusies. Een herverdeling van het gemeentefonds dringt zich op om een efficiënt en doeltreffend bestuur van kleinere gemeentes mogelijk te maken.

Er moet werk gemaakt worden van een ambitieuze,
maar duurzame toekomst voor de landbouw.

Steven Kindt – Plaats 15 Vlaams Parlement


Bereik Steven via:
steven.kindt@lichtervelde.be
0476 26 57 56